Splošni pogoji sodelovanja v natečaju Startaj s prve vrste


1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator adidas d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja natečaj STARTAJ S PRVE VRSTE (v nadaljevanju natečaj). Natečaj traja od 26. 9. 2017 do 13. 10. 2017 do 23:59. Namen natečaja je promocija blagovne znamke adidas.


2. KDO LAHKO SODELUJE V NATEČAJU

V natečaju, ki poteka na spletni strani www.takechargeljubljana.si, v poslovalnicah adidas shop Ljubljana, Maribor in Celje ter na družbenih medijih, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja natečaja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v natečaju sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oz. zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.


3. NAČIN SODELOVANJA V NATEČAJU

V natečaju sodeluje vsak, ki na spletni strani www.takechargeljubljana.si zapše svoj odgovor na nagradno vprašanje, vsak, ki opravi nakup v poslovalnicah adidas shop in vsak, ki z uporabo #takechargeljubljana objavi sliko na svojem Facebook ali Instagram profilu. S tem, ko oseba sodeluje v natečaju, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko večkrat odgovori na zastavljeno vprašanje. Nagrajenec lahko prejme samo eno nagrado. Natečaj se zaključi 13. 10. 2017 ob 23:59.

Organizator si dopušča pravico, da iz natečaja izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.


4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

Izmed vseh udeležencev, ki bodo sodelovali v natečaju, bomo izžrebali dva dobitnika (enega moškega in eno žensko). Vsak izmed njiju bo prejel eno (1) prijavnino zase za Volkswagen 22. Ljubljana maraton in adidas tekaško opremo (tekaške copate, pajkice in majico). V žrebanje bodo vključeni vsi, ki pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje objavljeno na spletni strani www.takechargeljubljana.si, vsi, ki opravijo nakup v adidas shopu v Ljubljani, Mariboru ali Celju in vsi, ki objavijo svojo fotografijo z uporabo #takechargeljubljana na svojem Facebook ali Instagram profilu. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.takechargeljubljana.si, najkasneje pet (5) delovnih dni po zaključku natečaja. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, mu organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke.


5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v natečaju soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o natečaju, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem stavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja ali za namene neposrednega trženja. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali prek e-naslova slovenija.info@adidas.com zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene neposrednega trženja.


6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.takechargeljubljana.si. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje e-naslova slovenija.info@adidas.com, spletne strani www.takechargeljubljana.si, posledice nedelovanja, ne glede na razloge in vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju ter vsakršne posledice ob koriščenju nagrad. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na gorazd.jurkovic@adidas.com.


7. REŠEVANJE SPOROV

Za spore, nastale v zvezi s tem natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.


8. OBJAVA PRAVIL

Ti splošni pogoji in pravila natečaja so objavljeni na www.takechargeljubljana.si.

Datum objave: 26. 9. 2017